UNAGE

logo-uage

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” are ca obiectiv principal organizarea şi formarea educaţiei în domeniul prioritar naţional Arte, ce include domenii de licenţă: Muzica (specializările: Interpretare muzicală, Pedagogie muzicală, Compoziţie, Muzicologie, Dirijat, Muzică religioasă), Artele vizuale şi Design (cu specializările: Pictură, Sculptură, Grafică, Moda-design vestimentar, Artă murală, Pedagogia artelor plastice si decorative, Conservare – Restaurare, Design, Istoria şi Teoria artei) şi Teatru (cu specializările: Actorie, Actorie/Păpuşi/Marionete, Regie, Teatrologie-Jurnalism teatral).

În aceeaşi măsură însă se constituie într-un emiţător al culturii, militând pentru protejarea, păstrarea şi promovarea creaţiei artistice româneşti, cultivarea şi dezvoltarea gustului pentru frumos şi pentru o creaţie autentică.
 
Universitatea Națională de Arte «George Enescu» Iaşi funcţionează ca instituţie de stat în baza Constituţiei României, a Legilor Învăţământului, a Statutului personalului didactic şi a Declaraţiei Drepturilor Omului.

Universitatea este o instituţie de învăţământ superior, care are menirea:
• de a forma personalitatea viitorilor artişti şi de a contribui la dezvoltarea culturii româneşti şi universale;
• de a forma specialişti pentru domenii artistice (muzică, arte vizuale, teatru) pentru învăţământul de profil “
Charta Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi

Advertisements